سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی