پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی، تیر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی

The 5th International Conference on Psychology, Education and Lifestyle

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان،موسسه آموزش عالي تاكستان- دانشگاه پيام نور استان قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی