چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

Fourth International Conference on "Psychology,Education and Social Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶ توسط ،آكادمي بين المللي علوم گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی