هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، شهریور ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

8th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی