ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، شهریور ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

6th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی