دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، شهریور ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

10th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی