نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

9th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی