هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، اسفند ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

7th International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی