نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

9th international conference on new findings in obstetrics, gynecology, childbirth and infertility

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی