ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی

Sixth International Conference on New Findings in Midwifery, Obstetrics, Gynecology and Infertility

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی