چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی، مرداد ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

Fourth International Conference on New Findings in Midwifery, Obstetrics, Gynecology and Infertility

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی