پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

Fifth International Conference on New Findings in Midwifery, Obstetrics, Gynecology and Infertility

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی