هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی، آبان ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی

The 8th International Conference on New Findings in Midwifery, Women, Childbirth and Infertility

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی

هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان ،زایمان و نازایی