دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی، آبان ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی

2th International Conference on New Findings in Midwifery, Women, Childbirth and Infertility

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان،زایمان و نازایی