هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی، تیر ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی

7th International Conference on New Findings in Midwifery, Obstetrics, Gynecology and Infertility

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی