کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی، تیر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

International Conference on New Findings in Midwifery, Women, Childbirth and Infertility

پوستر کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.