سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

3rd International Conference on New Findings in Midwifery, Obstetrics, Gynecology and Infertility

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی