هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، مرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

The 7th International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی