ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

The 6th International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاهها و مجامع علمی بین المللی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی