چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

Fourth International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی