پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، آبان ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

The fifth international conference on management, tourism and technology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت دانشگاهها و مجامع علمي بين المللي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.