پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، آبان ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

The fifth international conference on management, tourism and technology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت دانشگاهها و مجامع علمي بين المللي برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.