دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

Second International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،مشارکت دانشگاهها، انجمن های علمی و مجامع بین الملل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی