دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، شهریور ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

The 10th International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن