پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن

5th International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن

پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن