هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

8th International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن