سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر

Third National Conference on Language, Literature and Recognition of Celebrities and Lovers

پوستر سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر

سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه پيام نور مركز تربت حيدريه -اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر