دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی، مهر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی

پوستر دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان شهيد مفتح در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی