نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

9th International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن