نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها، شهریور ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها

The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها