هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

Seventh International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها