دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016) در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مهندسي صنايع دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016) مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)