ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)، شهریور ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)

6th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها  (ICISE 2020)

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020) در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)