ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)، شهریور ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)

6th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها  (ICISE ۲۰۲۰)

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰) در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)