پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)، شهریور ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)

5th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019) در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مهندسي صنايع دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)