پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)، شهریور ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)

5th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹) در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)