سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)

3th Internatioal Conference on Industrial and Systems Engineering

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017) در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)