اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۵)، شهریور ماه ۱۳۹۴