چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها، شهریور ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها

4th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها