یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، دی ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

11th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوينسازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار