اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ماه 94

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه پویندگان اندیشه های نو و شهرداری صومعه سرا در شهر صومعه سرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.


«موسسه پویندگان اندیشه های نو» با مشارکت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شهرداری صومعه سرا در نظر دارد تا «اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار» را در شهریور ماه 1394 برگزار نماید. 

 

محورهای اصلی همایش:

- حسابداری

- مدیریت 

اقتصاد

-کارآفرینی

- کسب و کارمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار