اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

First International Conference on Accounting, Management and Business Innovation

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه پویندگان اندیشه های نو در شهر صومعه سرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار