پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، مرداد ماه 98

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

Fifth International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

مدیریت

حسابداری

کارآفرینی



مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار