پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، مرداد ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

Fifth International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار