نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، دی ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

9th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،سازمان همياري شهرداري هامركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نويندانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار