چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، دی ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

Fourth International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار