هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، مهر ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

7th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان همياري شهرداري ها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار