سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، مرداد ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

Third International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار