ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، دی ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

Sixth International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار