دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار

The 2nd International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه لوتران كاليفرنيا در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار