دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار

The 2nd International Conference on Accounting, Business Management and Innovation

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه لوتران كاليفرنيا-شهرداري رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار