هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، تیر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

The 8th International Conference on Language and Literature Studies of Nations

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل