هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، مرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

Seventh International Conference on the Study of Languages and Literatures of Nations

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل