کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دایمی کنگره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

پژوهش های بین رشته ای 
مطالعات فرهنگی ایرانی اسلامی
مطالعات سبک زندگی ایرانی اسلامی
پژوهش های نوین مرتبط با این حوزه 
 
مطالعات اجتماعی 
1.    پژوهش علوم اجتماعی
2.    علوم ارتباطات اجتماعی
3.    مطالعات زنان و خانواده
4.    مردم شناسی
5.    جامعه شناسی
6.    جمعیت شناسی
7.    مددکاری اجتماعی
8.    برنامه ریزی رفاه اجتماعی
9.    مطالعات راهبردی فرهنگ
10.    مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
روانشناسی 
.1    روانشاسی بالینی
.2    روانشناسی تربیتی
.3    روانشناسی شخصیت
.4    روانشناسی صنعتی و سازمانی
.5    روانشناسی عمومی
.6    سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
.7    فلسفه تعلیم و تربیت
.8    برنامه ریزی درسی
.9    روانشناسی سلامت
.10    روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
علوم تربیتی 
.1    تعلیم و تربیت اسلامی
.2    برنامه ریزی آموزشی
.3    آموزش و پرورش ابتدایی
.4    آموزش پیش دبستانی
.5    تکنولوژی آموزشی
.6    برنامه ریزی درسی
.7    تحقیقات آموزشی
.8    مدیریت آموزشی
.9    آموزش الکترونیک
.10    اخلاق اسلامی

 مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی