کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۳۹۶

کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دايمي كنگره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی