ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، دی ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

Sixth International Conference on the Study of the Language and Literature of Nations

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل