سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، مرداد ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

3rd International Conference on Language and Literature Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت پويا انديشان علم و صنعت پارس با همكاري مراكز معتبر علمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل